สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567