สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

องค์กรคุณธรรม ปี 2566

  • ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  • รายงานกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้ไข” และ “ความดีที่อยากทำ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  • ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ประกาศยกย่องภายในองค์กร และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Line, Facebook, Website