สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566