สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

ปีที่พิมพ์ : 2567
ISBN : 978-616-270-457-4
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา
สารบัญ
แนวคิดและความหมาย
กระบวนการนำไปปฏิบัติ: วิเคราะห์ประสบการณ์ของสถานศึกษา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูและผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปัจจัยและเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
รายชื่อผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
คณะผู้จัดทำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/2073