สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรมการปกครองได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ “เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย”
เพื่อเป็นตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ
ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง