สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

7 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันสถาปนา “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” ครบรอบ 21 ปี

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส สพฐ.ครบรอบ 21 ปี

ท่านเลขาธิการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกท่าน

ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สพฐ.ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมและยกย่องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานอันทรงคุณค่าและสำคัญนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ทำงานร่วมกัน ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

ขอให้ สพฐ.ประสบความสำเร็จในการทำงานและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะที่ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21 และมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต

ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และมีกำลังใจในการทำงาน เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนไทยต่อไป

ด้วยความรักและปรารถนาดี

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ